Chính sách bảo mật

Trip Xuyên Việt cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng nó một cách nghiêm ngặt. Chính sách bảo mật này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

II. Phạm vi chính sách

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web của Trip Xuyên Việt hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

III. Các thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thẻ tín dụng khi khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động truy cập của khách hàng trên trang web của chúng tôi bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thời gian truy cập và các trang web đã xem.

IV. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, xử lý các giao dịch của khách hàng, cung cấp hỗ trợ khách hàng và thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mới.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin để cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của khách hàng trên trang web.

V. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu pháp luật yêu cầu chúng tôi phải chia sẻ thông tin đó.

VI. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ.

VII. Cách thức hủy bỏ việc nhận thông tin

Khách hàng có thể hủy bỏ việc nhận thông tin từ Trip Xuyên Việt bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào đường link hủy đăng ký ở cuối các email mà chúng tôi gửi đến cho khách hàng.

VIII. Quyền truy cập, sửa đổi và xoá thông tin

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đã thu thập. Khách hàng cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn việc sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

IX. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào và sẽ đăng thông báo về những thay đổi này trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật mới sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

X. Liên hệ với chúng tôi

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật này, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp sớm nhất có thể và giải quyết mọi vấn đề của khách hàng.